Player Profile

Senior

Moussa I.

Age 28

2023/2024 season

0
Played
0
Goals
0
Player of Match

2022/2023 season

0
Played
0
Goals
0
Player of Match

2021/2022 season

3
Played
0
Goals
0
Player of Match

2020/2021 season

6
Played
0
Goals
0
Player of Match

All seasons

9
Played
0
Goals
0
Player of Match