Player Profile

Senior

Moussa I.

Age 25

2021/2022 season

0
Played
0
Goals
0
Player of Match

2020/2021 season

6
Played
0
Goals
0
Player of Match

All seasons

6
Played
0
Goals
0
Player of Match