Player Profile

Senior

Seiwa W.

Age 17

2022/2023 season

8
Played
1
Goals
0
Player of Match

2021/2022 season

6
Played
1
Goals
0
Player of Match

All seasons

14
Played
2
Goals
0
Player of Match